Adatvédelmi nyilatkozat

A Sirius-Team Elite Group Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően komolyan veszi adatainak védelmét.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az Ön által megadott személyes információkat minden esetben egyenesen és tisztességesen kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

Minden elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy adatait a visszaélésektől megvédjük és biztonságban tartsuk.

MIRE VONATKOZIK A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT?

A  Sirius-Team Elite Group Kft. weboldalán található Adatvédelmi Nyilatkozat minden olyan személyes információra vonatkozik, amelyet a Sirius-Team Elite Group Kft. gyűjt az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Nyilatkozatunk továbbá vonatkozik a nem online gyűjtött információra is, amelyet  direkt marketing kampányokon, játékokon keresztül gyűjtünk, illetve azokra, amelyeket az interneten keresztül a Sirius-Team Elite Group Kft. által, vagy nevében üzemeltetett weboldalakon, alkalmazások oldalain gyűjtünk.

MI MINŐSÜL SZEMÉLYES ADATNAK?

Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím, hitelkártya szám, személyi azonosító okmány száma és felhasználói név. Személyes adatokat akkor kérünk Öntől, ha részt akar venni ajánlatainkban (hírlevél) és programjainkon, vagy más módon közvetlenül juttat el hozzánk adatot, pl. terméket vásárol  vagy más módon lép velünk kapcsolatba.

MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait kizárólag azokra a célokra használjuk fel, amelyekkel kapcsolatban az adatközlésre sor került, beleértve, de nem kizárólagosan az ajánlatkérésekre adott választ, kérések feldolgozását és teljesítését;

– tájékoztatás küldése az Ön részére a velünk való kapcsolatról és ügyletekről;

– az érdeklődésére esetleg számot tartó termékeink, szolgáltatásaink, programjaink és kínálatunk bemutatása e-mail-ben, SMS-ben, telefonon, vagy levélben;

– kapcsolatunk személyre szabása, beleértve az Ön igényéhez igazított termékek és ajánlatok küldését;

– belső üzleti célokra, úgymint adatelemzések, auditok, új termékfejlesztések, a honlapunk fejlesztése, szolgáltatásaink javítása, felhasználási trendek meghatározása, promóciós kampányaink hatékonyságának értékelése;

– biztosítani a nyereményjátékokon, versenyeken és egyéb promóciókon való részvételt, illetve ezen tevékenységek bonyolítása.

Rendelés összeállítására és teljesítésére, vagy termékek és szolgáltatások más módon való nyújtására, pl. fizetések feldolgozása, rendelések szállítása, ügyféllel való kommunikáció vásárlással kapcsolatban és vevőszolgálat biztosítás

 

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT ÉS INTERAKTÍV ESZKÖZÖK

Az oldalunkon elérhető egyes funkciók lehetővé teszik a velünk és másokkal való kapcsolatfelvételt. Ilyen funkciók pl. a blogok és közösségi profilok létrehozása. A funkciók használatakor tudni kell, hogy minden megadott adat, a név, lakhely, e-mail cím nyilvánosan elérhető lehet mások számára. A Sirius-Team Elite Group Kft. nem vállal felelősséget azokért az adatokért, amelyeket Ön ezeken az interaktív eszközökön keresztül közzétesz, és kifejezetten nem tanácsoljuk bizalmas személyes adatok (mint az egészség- és hitelkártya adatok) megadását ezeken a helyeken. Ezen funkciók használatakor a személyes adatok akkor is az oldalon maradhatnak, ha már kilépett az oldalról.

 

BIZTONSÁG

A birtokunkban lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív eszközökkel biztosítjuk. Sajnos az interneten, illetve más adattároló rendszereken folyó egyetlen adatátvitel sem tekinthető 100%-ban biztonságosnak. Ha úgy érzi, hogy a velünk való kapcsolattartás már nem biztonságos (például, ha az az érzése, hogy valamelyik fiókjának biztonsága veszélyeztetve van), kérjük, azonnal értesítsen bennünket a problémáról a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeken.

HOZZÁFÉRÉS

Ha a korábban nekünk küldött személyes adatairól szeretne tájékoztatást kérni, illetve szeretné azokat felülvizsgálni, javítani, vagy törölni, úgy a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérésében, kérjük, világosan jelölje meg, hogy melyik adatot szeretné megváltoztatni vagy törölni. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban válaszoljunk.

MEGŐRZÉS

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Adatvédelmi Nyilatkozat által meghatározott célok elérése azt szükségessé teszi, kivéve, ha a törvény hosszabb őrzési időszakot tesz lehetővé, illetve ír elő.